Vítáme vás na stránkách ZŠ a MŠ Korytná


AKTUALITY:

Ekoškolka opět v akci

10. 3. 2020 | Rubrika: Ekoškolka

Přerušení výuky - MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ

10. 3. 2020 | Rubrika: Aktuality ZŠ

COVID-19 - výzva KHS ZK pro školy a školská zařízení

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala výzvu školám a školským zařízením v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19, kterou Vám posíláme společně s vydaným mimořádným opatřením ministra zdravotnictví.

7. 3. 2020 | Rubrika: Aktuality ZŠ

INFORMACE A ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE) DĚTÍ

V souladu s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje vydané dne 5. 3. 2020 a z důvodu prevence a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění COVID-19 s okamžitou platností a účinností od pondělí 9. 3. 2020 vydávám tyto informace a závazné pokyny pro rodiče (zákonné zástupce) dětí a žáků navštěvující naši Základní školu a Mateřskou školu, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

7. 3. 2020 | Rubrika: Aktuality ZŠ

Z pohádky do pohádky

V únoru jsme se s dětmi v MŠ učili a hráli klasické pohádky. 

1. 3. 2020 | Rubrika: Aktuality MŠ

Fašank v MŠ 2020

Období karnevalového a fašankového veselí jsme prožívali  i s dětmi v MŠ. 

1. 3. 2020 | Rubrika: Aktuality MŠ

Fašank ve škole 2020

Dnešní krásné úterní fašankové dopoledne jsme zahájili podšablovým tancem a zpěvem před obecním úřadem.

25. 2. 2020 | Rubrika: Aktuality ZŠ

Valentýn 2020

Z naší družinky posíláme malé ohlédnutí za pátečním Valentýnem.

19. 2. 2020 | Rubrika: Aktuality ŠD

Kabaret pro děti

Minulý týden jsme vyjeli za kulturou do Uh. Brodu, tentokrát i s nejmenšími dětmi.

18. 2. 2020 | Rubrika: Aktuality MŠ

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.