JARNÍ PROCHÁZKA

Během posledních 14 dnů mohly děti absolvovat „Jarní procházku“ kolem MŠ. Tady je malá ukázka fotografií, za které děkujeme.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek