Úvodní stránka » Stáhnout » Archív ŠVP

Archív ŠVP

2. Charakteristika školy

17. 9. 2019 |Souborů: 7

3. Vnitřní řízení školy

16. 9. 2019 |Souborů: 1

4. Charakteristika ŠVP

15. 9. 2019 |Souborů: 15

5. Učivo - 5.1. Jazyk a jazyková komunikace

14. 9. 2019 |Souborů: 3

5. Učivo - 5.2. Matematika a její aplikace

13. 9. 2019 |Souborů: 1

5. Učivo - 5.3. Informační a komunikační technologie

12. 9. 2019 |Souborů: 1

5. Učivo - 5.4. Člověk a jeho svět

11. 9. 2019 |Souborů: 4

5. Učivo - 5.5. Umění a kultura

10. 9. 2019 |Souborů: 2

5. Učivo - 5.6. Člověk a zdraví

9. 9. 2019 |Souborů: 1

5. Učivo - 5.7. Člověk a svět práce

8. 9. 2019 |Souborů: 1

5. Učivo - 5.8. Náboženská výchova

7. 9. 2019 |Souborů: 1

6. Evaluace

6. 9. 2019 |Souborů: 2

7. Příloha - Standardy

5. 9. 2019 |Souborů: 11

7. Příloha - Speciální vzdělávací potřeby

4. 9. 2019 |Souborů: 6

7. Příloha - Dotazníky

3. 9. 2019 |Souborů: 4

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek