Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Distanční výuka i v MŠ

Distanční výuka i v MŠ

Distanční výuka se stala součástí výchovy a vzdělávání i v naší MŠ. Týkala se především předškoláků. Ti si vyzvedávali jednou týdně u své učitelky zadání ke svým činnostem vždy na 1 týden dopředu. Jednalo se jak o praktické činnosti v jejich domácnostech /úklid, telefonování, pomoc při pečení, vynášení košů…/, tak i o pracovní listy, grafomotorická cvičení, náměty k pracovním a výtvarným činnostem, práci s PC. Výsledky své práce pak prezentovali na Velikonoční pondělí na výstavce „Na zábradlí“ před domem jejich paní učitelky, která neodporovala žádným hygienickým opatřením. Děkujeme všem rodičům za příkladnou spolupráci!

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek