Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Informace k provozu organizace od 12.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci

obracím se na Vás s informacemi k provozu naší základní školy a mateřské školy. Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6. dubna 2021 Mimořádné opatření, kterým se částečně obnovuje provoz v mateřských školách a v základních školách.

 Návrat žáků do školy bude provázet PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se bude provádět s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu budou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (pondělí – čtvrtek). Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě/ žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. V případě, že výsledek preventivního testu bude pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte/žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví dítěti/žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě/žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte/žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte/žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Provoz základní školy

  V naší škole bude od 12. dubna zcela obnovený provoz malotřídní školy. To znamená, že prezenční výuka bude obnovena pro všechny ročníky naší školy. Obnovený bude také provoz školní družiny.

  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školy, školní družiny a školní jídelny nosit chirurgické roušky, případně respirátory s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Provoz mateřské školy

Od 12. dubna 2021 bude částečně obnovený provoz naší mateřské školy.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách 

▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se v mateřské škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v mateřské škole. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor MŠ je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz školní družiny

Školní družina bude pro žáky všech ročníků v provozu v běžném rozsahu.

Provoz školní kuchyně

   Od 12. dubna 2021 bude také obnovený provoz školní kuchyně v souladu s nastavenými hygienickými opatřeními. A to jak pro děti – předškoláky z mateřské školy, tak také pro žáky 1. stupně ZŠ, tak také pro cizí strávníky.  

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že i v této nelehké době dbáte na vzdělávání svých dětí a dohlížíte, aby plnily své školní povinnosti. Jsme velmi rády, že se návrat do škol uskuteční. I přes přísná hygienická a bezpečnostní opatření si uvědomujeme, že nejen vzdělávání dětí a žáků, ale také jejich sociální rozvoj a komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí komplexního rozvoje dětské osobnosti. 

Testovací diagram

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek