Úvodní stránka » Zaměření školy

Zaměření školy


A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV) ?

Školní vzdělávací program (ŠVP) je zpracován podle požadavku školského zákona a jeho obsah vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do konkrétních podmínek naší školy. Oba dokumenty tvoří prakticky nedílný celek. A proč jsme zvolili název „ROZKVETLÁ ŠKOLA“?

V předškolním vzdělávání v mateřské škole procházejí naše děti tříletým cyklem ŠVP Strom poznání aneb „Pojďte s námi objevovat okolní svět“.

V základním vzdělávání žáci pokračují v poznávání a objevování všeho nového, během pěti let rozvíjejí své předpoklady, své nadání - až nám „rozkvetou“ do osobností plných znalostí, vědomostí a dovedností.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, v níž se naše škola nachází, je nejideálnějším prostředím pro zdravý růst našich dětí. Stejně jako rozkvétají květinky, rozkvétají během našeho ŠVP i žáci.

 

 

Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Absolvovali jsme celou řadu školení, vzdělávacích seminářů, metodických sezení pod vedením zkušených lektorů pro tvorbu ŠVP. Školní vzdělávací program jsme tvořili během školních roků 2005/2006 a 2006/2007. Neznamená to, že je to navždy neměnný dokument. Naopak, předpokládá se, že se bude postupně doplňovat, upravovat, vylepšovat tak, aby inovace obsahu vzdělávání odpovídala zásadám a cílům školského zákona a profilu absolventa školy. Jelikož jsme malá škola, nabízí se nám velký prostor ke každodenní  vzájemné spolupráci, k odborným konzultacím a výběru vhodných metodických postupů.  

Učitelky základní školy   

 

 

O veškerém dění ve škole je možno se informovat na internetových stránkách školy www.zskorytna.cz , kde je dán jasný přehled organizační struktury školy, přehled celé výchovně vzdělávací činnosti školy a velmi bohatá fotodokumentace.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.