Úvodní stránka » Stáhnout » Archív ŠVP » 4. Charakteristika ŠVP

4. Charakteristika ŠVP

4. 8. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 66,05 kB |Soubor: 4. 8. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

4. 2. úvod, Proč vytváříme ŠVP

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 77,1 kB |Soubor: 4. 2. úvod, Proč vytváříme ŠVP

4. 5. Koncepce školy

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 82,95 kB |Soubor: 4. 5. Koncepce školy

4. 1. Evropská unie a vzdělávání

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 99,76 kB |Soubor: 4. 1. Evropská unie a vzdělávání

4. 7. Vzdělávání žáků se spec.vzd.potřebami

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 85,54 kB |Soubor: 4. 7. Vzdělávání žáků se spec.vzd.potřebami

4. 10. Učební plán-úvod

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 86,08 kB |Soubor: 4. 10. Učební plán-úvod

4. 3. Co chceme a kam směřujeme

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 104,42 kB |Soubor: 4. 3. Co chceme a kam směřujeme

4. 6. 2. Klíčové kompetence

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 105,22 kB |Soubor: 4. 6. 2. Klíčové kompetence

4.6.+4.6.1. Výchovné a vzdělávací strategie

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 103,85 kB |Soubor: 4.6.+4.6.1. Výchovné a vzdělávací strategie

4. 10. 1. Učební plán-tabulka

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 96,05 kB |Soubor: 4. 10. 1. Učební plán-tabulka

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek