Úvodní stránka » Stáhnout » Archív ŠVP » 4. Charakteristika ŠVP

4. Charakteristika ŠVP

4. 8. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 66,05 kB| Soubor: 4. 8. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

4. 2. úvod, Proč vytváříme ŠVP

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 77,1 kB| Soubor: 4. 2. úvod, Proč vytváříme ŠVP

4. 5. Koncepce školy

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 82,95 kB| Soubor: 4. 5. Koncepce školy

4. 1. Evropská unie a vzdělávání

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 99,76 kB| Soubor: 4. 1. Evropská unie a vzdělávání

4. 7. Vzdělávání žáků se spec.vzd.potřebami

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 85,54 kB| Soubor: 4. 7. Vzdělávání žáků se spec.vzd.potřebami

4. 10. Učební plán-úvod

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 86,08 kB| Soubor: 4. 10. Učební plán-úvod

4. 3. Co chceme a kam směřujeme

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 104,42 kB| Soubor: 4. 3. Co chceme a kam směřujeme

4. 6. 2. Klíčové kompetence

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 105,22 kB| Soubor: 4. 6. 2. Klíčové kompetence

4.6.+4.6.1. Výchovné a vzdělávací strategie

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 103,85 kB| Soubor: 4.6.+4.6.1. Výchovné a vzdělávací strategie

4. 10. 1. Učební plán-tabulka

Upraveno: 13. 9. 2019| Typ: PDF| Velikost: 96,05 kB| Soubor: 4. 10. 1. Učební plán-tabulka

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek