Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Závěr školního roku 2021/2022

Závěr školního roku


Včera jsme slavnostně ukončili školní rok 2021/2022. Sešli jsme se všichni společně, abychom se rozloučili s našimi páťáky, kteří po pěti letech naši školu opouští. Že je to pro nás slavnostní chvíle dokazuje také to, že pasování žáků na „absolventy naší školy“ se zúčastnil také pan starosta. Dětem jsme popřáli pěkné prázdniny a pohodový přestup na 2. stupeň ZŠ a pak jsme mohli předat všem žákům tolik očekávané vysvědčení. Přejeme všem dětem hodně odpočinku a prázdniny plné těch nejhezčích zážitků.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.