V úterý 7. května proběhl zápis do MŠ. Budoucí mateřáci si prohlédli areál MŠ, pohráli si a navázali i krátký kontakt se zaměstnanci. Jak je vidět z fotografií, ve školce se jim líbilo. Přejeme jim, aby jejich adaptace při nástupu proběhla hladce a bez slziček.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek