Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Zápis do 1. třídy

Zápis do I. třídy

V úterý 10. dubna přišli naši předškoláčci k zápisu do 1. třídy. Sice to nebyla pro ně žádná novinka, protože před zápisem naši školu již 4 krát navštívili, v rámci projektu Škola se otevírá, ale přesto to bylo pro ně slavnostní odpoledne. Předvedli paním učitelkám své znalosti a dovednosti a odměnou jim za to byly dárečky, které pro ně nachystaly paní vychovatelky. Na závěr byla, jak se patří sladká tečka, kterou dětem a rodičům upekla maminka Kašpárková. V září už se na všechny moc těšíme.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek