Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Ve středu 10. dubna proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. K zápisu se dostavilo celkem devět dětí. Čtyři kluci a pět děvčat přišlo v doprovodu svých rodičů ukázat své znalosti a dovednosti paní učitelkám ve škole.

Pěkně a beze strachu se nám všichni představili a řekli, kde bydlí. Paní učitelka Čagánková se u dětí zaměřila na řečové dovednosti a schopnost samostatně pracovat. Každý předškolák měl připravenou nějakou básničku, kterou paní učitelce zarecitoval. Paní učitelka Klímková prověřila děti v sebeobslužnosti, v jemné i hrubé motorice. Nakreslily také postavu a předvedly pohybovou zdatnost.
Třetí a zároveň poslední zastavení bylo u paní učitelky Jónové, která se zaměřila na početní dovednosti. Pojmy jako více, méně, čtverec, obdélník, trojúhelník, ale také číselnou řadu 0 – 10 natrénovaly děti ve školce na výbornou. Zkrátka a dobře, všechny zadané úkoly děti splnily a proto také u každé paní učitelky dostaly odměnu.

Děti odcházely spokojené, s úsměvem na tváři a spokojené byly také paní učitelky. Už teď se těšíme na budoucí prvňáčky.

Tak v září na viděnou!

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek