Zahradní piknik

S blížícími se prázdninami jsme si s dětmi ze školky udělali zahradní piknik. Děti si samy nasbíraly kozičky a udělaly si čaj vlastní výroby. Svačinku měly děti vydatnou, byly palačinky s marmeládou, nugetou, nutelou, zalité čokoládou. Pro děti bylo připraveno i pohoštění v podobě mini rautíku (slaného i sladkého). Během dopoledne děti na zahradě mš soutěžily a nechyběla ani diskotéka pod širým nebem. Děti i s učitelkami si dopoledne užily a těšíme se na blížící se prázdniny.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek