VÝSTAVA HUB


Nejlepší forma výuky je ta, kdy si žáci mohou probírané učivo prohlédnout na vlastní oči. Proto jsme neváhali a přijali jsme pozvání paní Popelkové z Nivnice na výstavu hub. Na této přírodovědné exkurzi jsme se dozvěděli druhy hub, o kterých mnoho z nás nemělo ani tušení. Ty nejznámější jsme si prohlédli opravdu z blízka, ty nám méně známe, jsme prostudovali o to pečlivěji. Děkujeme za pozvání a za rok snad zase na shledanou. 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek