Výlet Kopanice

Začátek našeho výletu byl u mateřské školy odkud jsme šli s batůžky pěšky podle vyznačené trasy a sbírali jsme fáborky, které nám značily trasu. Po příchodu na chatu nás čekalo překvapení. Byla to lesní víla, která ochraňovala les a nedalekou studánku. Navedla děti k pokladu, který byl uschován nedaleko. Děti hledaly poklad v lesíku okolo chaty a truhlici s pokladem pak společně otevřely.Balíčky si prohledly a většinu jejich obsahu snědly. Poté následovalo opékání špekáčků a na osvěžení  děti dostaly meloun. Hry v přírodě se dětem libily,sbíraly přírodní materiál, se kterým si hrály. Oběd byl vydatný a po obědě následoval odpočinek našich nejmenších a pro ty velké byla připravena stezka odvahy lesem. Celodenní výlet jsme zakončili přípitkem dětskými bublinkami a odvozem hasičským autem i s houkačkou. Velet se zdařil a děti mají z něho nezapomenutelný zážitek. Děkujeme tímto všem maminkám za příspěvem do pokladu, p. Jančové za zapůjčení chaty a hasičům za nezapomenutelný odvoz.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.