Výlet do Milotic

Cílem letošního výletu byla návštěva zámku Milotice. Celá prohlídka byla pojata jako "návštěva u paní hraběnky". Nejdříve jsme se převlékli do kostýmů a byli jsme poučeni, jak se máme chovat a pohybovat. Následovala prohlídka zámeckých interiérů, sálu, kde nás očekávala zámecká paní. Zde se děti učily dvorské etiketě. Následoval tanec pro princezny a šermířský souboj pro malé šlechtice. Vše za doprovodu živé hudby. Nakonec jsme se na nádvoří fotili a násávali krásnou atmosféru.
Protože nám pořádně vyhládlo, přesunuli jsme se do Bukovanského mlýnu na oběd a zmrzlinku. Poté jsme navštívili výběhy koziček a oslíků. Mírně znaveni, plni zážitků jsme spěchali domů.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.