Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Výlet do hasičské zbrojnice v Uherském Brodě

Výlet do hasičské zbrojnice v Uherském Brodě

Dále nám ukázali hasičské zásahové auta, jejich vybavení a součástí byla i prohlídka vozů. Děti si také mohly vyzkoušet hasičské přilby i s vysílačkami.Děti na rozloučení s pány hasiči zazpívaly písničku Hasičská  i s  malým doprovodným tanečkem. Za to si od  hasičů vysloužily velký potlesk.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek