Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Vítání občánků

Vítání občánků

Svým krátkým vystoupením zpříjemnili slavnostní atmosféru. Poděkování patří rodičům Lukáška, Beatky, Viktorky, Jonáška, Tobíska za doprovod dětí na akci.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek