Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Ve školní družině se recitovalo

Ve školní družině se recitovalo

Děti samy se také ujaly moderování celé této akce. Role porotců zastaly paní vychovatelky společně s některými dětmi. Všichni zúčastnění byli odměněni diplomem a občerstvením. Je potěšitelné, že se zde vyskytla i vlastní tvorba dětí.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek