Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Ukázka první pomoci

Ukázka první pomoci

Poskytnutí první pomoci druhému je naší povinností. Někdy stačí jen zavolat rychlou záchrannou službu, a někdy je potřeba přímo zasáhnout. Děti v ŠD měly možnost se seznámit se zásadami první pomoci. Zkušený pan záchranář vše dětem názorně předvedl: základní vyšetření zraněného, přivolání odborné pomoci, péči o zraněného do příjezdu záchranné služby, resuscitaci, odstranění překážky z dýchacích cest, krvácení, poranění končetin, bodnutí hmyzem, popáleniny, polohování poraněných... ..Děti vše bedlivě pozorovaly, poslouchaly a taktéž si vše vyzkoušely. Nikdy nemůžeme vědět, kdy i my budeme první pomoc sami potřebovat!

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.