Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » U korytňanských hasičů

U korytňanských hasičů

Technické vybavení, ukázky ze zdravovědy, hašení požáru, odborný výklad a jiné nám předvedli korytňanští hasiči. Patří jim velké poděkování a panu zástupci velitele Janu Matuchovi za vzornou přípravu.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.