Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Stěhování do nové MŠ

Stěhování do nové MŠ

Naše mateřská škola se opět stěhovala, tentokrát do nově zrekonstruovaných prostor. Se stěhováním pomohli jak zaměstnanci školy, tak také zaměstnanci obce a několik rodičů. Všem pomocníkům patří velké poděkování, protože bez spolupráce všech by přesun trval mnohem déle. Teď už nezbývá, než přát dětem a paní učitelkám, aby se jim v nové mateřské škole od září dobře a spokojeně pracovalo.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek