Sportu zdar!

Naše školka je zapojena již několik let do celostátního tělovýchovného projektu. Abychom posilovali tělesnou zdatnost dětí, budeme více chodit a poznávat okolí naší vesnice. Až budeme mít v nohách 10 km,  získají děti "odznak zdatnosti". Své pokroky  budou zaznamenávat do deníčků. Každé dítě si nalepí samolepku, která se mu líbí.  Dnes jsme ušli 3 km. Sportu zdar.!

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek