Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Spolupráce se včelaři

Spolupráce se včelaři

Zbytek vyučování probíhal čistě prakticky – v přírodě. Místní spolek včelařů nás přizval ke spolupráci na výsadbě Aboreta. Všichni školáci si utvořili dvojice a ve dvojicích pak sadili stromky. Jámy již byly připravené, bylo tedy potřeba stromky vyrovnat, přidat opěrný kůl a zahrnou kořeny hlínou. Nakonec jsme všechny stromy zalili. Dopoledne bylo opravdu překrásné počasí, takže se celá akce velmi vydařila. V závěru dostaly všechny děti špekáček, který si po práci opekly nad ohněm. Včelaři také dětem připravili za pomoc sladkou odměnu. Bylo to krásně prožité dopoledne, už dnes se těšíme na další spolupráci. 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek