ŠKOLNÍ VÝLET


Je červen, a to je čas školních výletů. Po celoroční práci si děti zaslouží nějakou odměnu. Letos jsme se vydali do Moravského krasu, k propasti Macocha a také do Punkevních jeskyní. Cesta to byla opravdu dlouhá, ale stálo to za to! Po příjezdu jsme vláčkem vyjeli ke stanovišti lanovky, tou jsme vyjeli nahoru k propasti Macocha. Tam jsme šli na oběd. Pak jsme se podívali do propasti Macocha a jejího nejbližšího okolí. Děti také nakoupily suvenýry pro sebe a své nejbližší. Odtud jsme lanovkou sjeli dolů ke vstupu do Punkevních jeskyní. Paní průvodkyně nás provedla „suchou částí jeskyně“, poutavě nám pověděla vše o této jeskyni a krápníkové výzdobě v ní. Na závěr nás předala průvodcům ve člunech, kteří nás provezli po řece Punkvě. Jejich povídání bylo zajímavé, místy velmi zábavné a místy trochu strašidelné. Naštěstí jsme se s člunem nepřevrátili do studené vody a v pořádku jsme přistáli u mola. Pěšky jsme se přesunuli zpět k autobusu. Ten nás unavené, ale spokojené dovezl v pořádku domů. 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.