Sběr papíru

Sběru se zúčastnilo 33 žáků. Na prvním místě se s 249kg umístila Dominika Vaculová, druhé místo obsadila Maruška Kůdelová s 160kg a třetí místo obsadil Petr Vaškových se 14okg. Silva Kašpárková nasbírala 136kg, Štěpán Hadrava 89kg. Všech těchto pět účastníků dostalo krásné ceny a ostatní děti sladkou odměnu. Všem soutěžícím patří velký dík za ochranu našeho prostředí.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek