Sběr papíru

Přestože nám v úterý počasí nepřálo, obešli školáci s paní učitelkami obec a posbírali připravené noviny, časopisy a starý papír. V rámci Environmentální výchovy jsme naplánovali a uskutečnili tuto akci, aby si naši školáci uvědomili nutnost třídění odpadů. Ráno nám ze Sběrných surovin UH přivezli kontejnery, do kterých jsme přivezený sběr ihned ukládali. Peníze, které ze sběru papíru dostaneme, investujeme do letošního školního výletu na Vápenky. Děkujeme všem, kteří nám sběr připravili před své domy.     

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.