Sběr papíru

V těchto podzimních dnech proběhl další ročník již tradičního podzimního sběru starého papíru. Rodiče dětem naváželI nasbíraný papír a celkově navezlI téměř dvě tuny. Pět nejlepších sběračů bylo odměněno věcnými cenami, ale i ostatní děti, které se do sběru zapojily, dostaly sladkou odměnu. Na prvním místě se umístila Viky Malůšová se 404kg, na dalších místech Vojtík Kozůbek, Kajka Haničincová, Petřík Vaškových a Adri Mařicová. Všem dětem a jejich rodičům patří velké dík.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek