Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Recyklohraní aneb ,,Ukliďme si svět‘‘

Recyklohraní aneb ,,Ukliďme si svět‘‘

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Jde o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V září jsme se zapojili do soutěže ve sběru drobného vysloužilého elektrozařízení, baterií a mobilů. Podařilo se nám nasbírat 245kg drobných elektrospotřebičů, 38kg baterií a 76ks mobilů. Celkem naše škola získala na svůj účet Recyklohraní 1123 bodů. Všem, kteří se zapojili do sběru s námi, škola děkuje.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek