Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Projektový den ,,Finanční gramotnost“

Projektový den ,,Finanční gramotnost“

Dnešní dopoledne nás navštívily studentky VŠ ekonomické. Pro 3. až 5. ročník si připravily projekt na téma ,,Finanční gramotnost“, která vede žáky, aby se již od raného věku naučili hospodařit s penězi. Děti si osvojovaly pojmy příjem, výdaj, povinné výdaje, nepovinné výdaje, nutné výdaje…Učily se, jak rozložit výdaje, aby se vešly do určitého příjmu nebo kam si spořit peníze. Děti projekt natolik zaujal, že si přejí jeho pokračování.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek