Práce šlechtí

Ve čtvrtek jsme se pustili do velkého úklidu školní zahrady. Na pomoc přišli i rodiče dětí z MŠ, kterým bychom rádi poděkovali. Děti se také zapojily a s radostí pomáhaly, proto se nám společně podařilo udělat spoustu práce.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek