Planetárium


Po úspěšném zvládnutí přírodovědné učební látky na téma VESMÍR, jsme s páťáky a čtvrťáky navštívili Planetárium v Uherském Brodě. Žáci si zde rozšířili své vědomosti o vesmíru, o naší Galaxii, ale i o práci kosmonautů aj. Třeba i jeden z nich se někdy do vesmíru podívá.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.