Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Pěvecká a recitační soutěž

Pěvecká a recitační soutěž

Páteční dopoledne se v naší mateřské škole neslo v soutěživém duchu. Uskutečnila se zde vyhlášená soutěž v recitaci a zpěvu. Soutěž jsme zahájili hudebními hádankami, které děti poznávaly zahráním na hudební nástroje .
Poté se děti proměnily v malé zpěváky a recitátory a předvedly nám dle připraveného výběru své písně či básně. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je, když se postaví před publikum. Vše probíhalo pod dozorem vybrané poroty.
Ti nejlepší byli oceněni předáním diplomů a drobnými cenami. Snaha všech dětí byla oceněna malým občerstvením a závěrečným tancem na parketu.
Dětem se zpestření pátečního dopoledne líbilo a všichni jsme měli radost z vydařené soutěže.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek