Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Pasování prvňáčků na čtenáře – beseda v knihovně

Pasování prvňáčků na čtenáře – beseda v knihovně

Školní rok uběhl jako voda, je téměř u konce a prázdniny už ťukají na naše školní dveře. Každý rok o tomto čase pasujeme naše nejmladší žáčky, naše prvňáčky do řádu čtenářského. Nebylo tomu jinak ani tento rok. Ve středu 15. června zavítali žáci základní školy do místní knihovny, aby byli svědky tohoto slavnostního okamžiku. Vždyť prvňáčci ušli tak náročnou a dlouhou cestu říší zvanou Písmenkov“! Na této cestě plnili řadu úkolů, se kterými jim pomáhala tetka Abeceda, posbírali tři zlaté klíče, které jim odemknou vrata do světa pohádek, příběhů a povídek. No a ve středu se dočkali slavnostního pasování. Na čtenáře je pasovala paní Věra Lovecká, která pracuje v knihovně v Uherském Brodě, naše paní knihovnice Irena Krejsová,  a sám náš pan starosta Josef Klon.

Naši malí čtenáři dostali svůj vlastní čtenářský průkaz a drobné dárečky.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Krejsové za organizaci tohoto setkání, paní Lovecké za ochotu za námi přijet a za krásný a poutavý průběh pasování, no a v neposlední řadě panu starostovi, že si udělal chvilku a přišel se na nás také podívat.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek