Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Pasování předškoláků

Pasování předškoláků

Naše nejstarší děti si pro své rodiny a ostatní blízké připravily malé vystoupení ve formě básně, písně a dramatizaci zpívané pohádky Červená karkulka od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Dětem se představení moc povedlo, o čem svědčily ovace od publika. Přítomen byl i pan starosta obce Korytná, který děti pasoval na  školáky v doprovodu paní ředitelky ZŠ a  MŠ paní  Ing. Petry Píškové, která dětem popřála hodně zdaru do jejich nové etapy života, která je čeká.Děti od mateřské školy dostaly šerpy a odnesly si krásné dárečky na rozloučenou v taškách, které si samy vyzdobily. Následovalo předávání dárečků a poděkování paní učitelkám, které tímto rodičům děkují. Následoval raut a pohoštění, pro všechny přítomné,které si rodiče našich předškoláků připravili.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek