Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Ve spolupráci s rodiči jsme uspořádali zábavné dopoledne v duchu lidových tradic. Nechyběla kouzelná zaklínadla, pálení ohně, opékání špekáčků, májka...
V čarodějnických kostýmech plnily děti úkoly na stanovištích. Poznávaly bylinky, zvířátka, přenášely havěť, samozřejmě létaly na koštěti aj. Chlapci se dívali, jak bezpečně zahasít ohěň, děvčata vařila lektvary a čarovné nápoje. Popíjeli jsme bylinkový čaj, vířili jsme se v tanečním rytmu. Krásné počasí a spokojené tvářičky dětí umocnily slavnostní atmosféru.

Všem dospělým patří velké poděkování za přípravu.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek