Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » On-line výuka a děti

On-line výuka a děti

Ani leden nám nepřinesl zlepšení epidemiologické situace, takže i naše škola (stejně jako všechny školy v celé republice) nadále pokračuje u některých ročníků v distanční výuce. Jsme škola malotřídní, která má spojený 2. a 3. ročník, pak taky 4. a 5. ročník. Naši nejmenší prvňáčci jsou samostatnou třídou. Z toho vyplývá, že distanční výuku mají pouze naši nejstarší žáci – čtvrťáci a páťáci. Čtvrťáci dostali za domácí úkol, v rámci slohu, napsat dopis paní učitelce. V dopise měli zhodnotit, jak se jim líbí on-line výuka a jak se jim touto formou pracuje. Máme velmi šikovné školáky a dopisy se jim opravdu velmi povedly. Někdo psal ručně na dopisní papír, někdo dopis poslal mailem, každý, podle svých možností. Posuďte sami, jak milé dopisy dovedou děti napsat. Většina z nich se už těší zase zpátky do školy a my ve škole se zase moc těšíme na naše nejstarší školáky. Tak snad brzy na viděnou!   

Dopis od:

Elišky

Míry

Nely

Šimona

Verunky

Violky

Elišky

Jany

Lucinky

Petra

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek