Úvodní stránka » Mateřská škola » Ekoškolka » Ocenění ekotýmu

OCENĚNÍ EKOTÝMU Mateřské školy ZŠ A MŠ, KORYTNÁ, okr. Uh. Hradiště


na základě auditu konaného dne 10. 5. 2019 a posouzení zprávy z auditu komisí, vám udělujeme mezinárodní titul Ekoškola


platný po dobu 2 let.


Oceňujeme Vaši kvalitní práci, kterou v programu děláte a nadšení, se kterým jste se do něj pustili. Udělení tohoto titulu opravňuje vaši školu užívat vlajku, logo a název Ekoškola po

dobu výše uvedenou.


Tímto vám a celé škole gratulujeme!

Ocenění Ekotýmu Mateřské školy ZŠ A MŠ, KORYTNÁ, okr. Uh. Hradiště

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek