Úvodní stránka » Mateřská škola » Ekoškolka » Nový ekotým MŠ analyzoval

Nový ekotým MŠ analyzoval


Děti z nového ekotýmu hledaly zejména v okolí MŠ nevyužitá místa (školní zahrada),  která bychom proměnili v „úrodná“. V letošním školním roce pracuje naše Ekoškola s tématem JÍDLO. Děti budou zjišťovat původ potravin, budou se seznamovat s biopotravinami, pochopí, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. „Zdravé svačinky“ si bohužel připravovat nebudou (covid- 19). Z analýzy vyplynulo, že by bylo vhodné vysázet bylinky pod okny MŠ  i ŠD. Se stejným názorem jsme se setkali i u dětí ze ŠD, bývalými členy ekotýmu.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek