NOC S ANDERSENEM

Zanedlouho by Hans Christian Andersen oslavil své narozeniny. Tento významný a světoznámý dánský autor více než 150 pohádek si určitě zaslouží naši pozornost. Proto jsme pro naše školáky zorganizovali tuto akci. Pomohla nám také paní knihovnice Irena Krejsová, která nás nejprve pozvala na besedu do knihovny. Tam dětem tohoto autora pohádek představila a pak jsme si povídali o pohádkách a knížkách obecně.

Ve škole jsme pokračovali v předem připraveném programu – seznámili jsme se s pohádkami, které pan Andersen napsal, ke Sněhové královně jsme si něco vyrobili, a večer jsme si tuto pohádku pustili jako kreslený film. Nezapomněli jsme ani na večerní hygienu a pak už jsme mohli „zalézt do spacáků“. Někdo usnul dříve, někdo později, ale nakonec spali jako špalek všichni nocležníci. Ranní probuzení bylo velmi brzké, ale než jsme vše uklidili a než proběhla ranní hygiena byla snídaně ve školní jídelně připravená.

Spokojené tvářičky našich školaček a školáků nám byly dostatečnou odměnou za krásně připravenou akci. A kdo se večer přeci jen trošku bál, zjistil, že noc bez maminky a tatínka zvládne prostě skvěle.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek