Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Nedělní odpoledne patřilo maminkám_

Nedělní odpoledne patřilo maminkám

Zaplněný sál, dojaté oči maminek i babiček, napjaté výrazy dětí, které svým vystoupením chtěly poděkovat maminkám za jejich lásku a péči – taková byla atmosféra v KD v neděli 12. května.  Program byl opravdu pestrý. Písničky, básničky a tanečky malých dětí z MŠ vystřídala zdravice těch o „něco málo“ starších z mužského sboru. A program dětí ze ZŠ?  Ten tvořil pestrý věneček radosti, pohybu, dětských moudrostí a neohrožených výkonů, který uvily děti jednotlivých tříd.  Za zmínku také stojí bravurní moderátorský výkon samotných dětí. Celkovou slavnostní atmosféru pak zcela jistě doladilo poděkování maminkám od paní ředitelky Mgr. Petry Píškové a pana starosty Josefa Klona. Poděkování patří také všem, kteří se na tomto milém a hezkém odpoledni podíleli.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek