Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Na stopě vody v Korytné

Na stopě vody v Korytné

Již druhým rokem je naše škola zapojena do programu Ekotvoření aneb ukliďme si svět. V tomto školním roce se budeme zabývat tématem voda. Nezahálíme a naši páťáci se pustili  v průběhu září do plnění nového úkolu ,,Velké pátrání aneb Na stopě vody v naší sklenici ´´. V rámci tohoto úkolu jsme navštívili korytňanské vodojemy a čističku odpadních vod. Žáci se prostřednictvím pana Martince dozvěděli potřebné informace k danému úkolu a jejich výstupem bude zpracované schéma koloběhu vody ve vodárenství Korytné.
Taktéž pokračujeme ve sběru vysloužilého drobného elektra, baterií a mobilních telefonů. Pokud něco přebytečného doma vlastníte a chcete naše žáky v soutěži podpořit, můžete nepotřebné elektro odevzdat v naší ZŠ nebo v MŠ. Předem děkujeme, že s námi chráníte životní prostředí.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek