Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Milá maminko, milý tatínku....

 deti

 

Milá maminko, milý tatínku,

 

Vítáme Vás i Vaši holčičku, chlapečka v naší MŠ.

 

 Rádi bychom Vás seznámili  s některými organizačními záležitostmi.

- Provoz MŠ:  6.30 – 15.45 hod.

- Omlouvání dětí: ráno do 7.30 hod. telefonicky na 735 127 460, přes TEAMS

- Odchod dítěte po obědě: oznamuje se ráno učitelce a zapisuje se do sešitku u vchodu

                                                   na botníku.

- Strava- odhlašování: den dopředu nebo ráno do 7.30 u kuchařek nebo u učitelek MŠ

- Třídy:   1. třída  „BERUŠKY“ (mladší děti)

               2. třída  „MOTÝLCI“ (starší děti)

- Úplata MŠ činí 300,-Kč za měsíc ( vybírají učitelky MŠ), vždy do 15. dne

   následujícího měsíce.

- Celodenní stravné: věk dětí 3 – 6 let: 42,-Kč (při odchodu po obědě bez odpol. svačinky 32,-

                                                           7 let: 46,-Kč ( při odchodu po obědě bez odpol. svačinky 36,-

Stravné se platí u vedoucí ŠJ paní Máčalíkové, vždy do 15. dne následujícího měsíce.

 

 

 CO DĚTI  V MŠ POTŘEBUJÍ?

- plné papuče – slouží i jako cvičební obuv

- pyžamo

- starší teplákovou soupravu na pobyt venku (možnost poškození, ušpinění)

- náhradní spodní prádlo, punčocháče, tričko, vše do sáčku

 

MŠ se zamyká v 8.30 hod., odemyká se ve 12.15 hod. (pro děti, které odcházejí domů po obědě)

                                          odemyká se ve 14.30 hod.

 

Veškeré organizační pokyny pro rodiče jsou uvedeny ve Školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce ve vestibulu a na webových stránkách zskorytna.cz

 

Jakékoliv další dotazy Vám zodpoví Dagmar Bruštíková, vedoucí učitelka MŠ, (mobil: 735 127 460).

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek