Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

V neděli 3. prosince byla Korytná plná čertovského dovádění. Děti z mateřské školy a žáci naší základní školy si společně s paní učitelkami připravili nejen pro rodiče Mikulášskou besídku. Písničku s tanečkem předvedly naše nejmenší dvouleté děti, na jejich vystoupení navázalo pásmo básniček, tanečků a zpívání starších dětí z mateřské školy. Děti na jevišti vystřídal mužský pěvecký sbor z Korytné, který ke koledám přidal několik tradičních folklórních písní. Poslední část besídky patřila školákům. Ti recitovali, zpívali, tančili a hráli divadlo. Svá vystoupení pečlivě připravovali a v neděli předvedli, jak šikovní umí být. V závěru dostali všichni účinkující mikulášskou nadílku, kterou připravili zaměstnanci školy a také se na ní podíleli sponzoři. Těm patří velké poděkování. Snad se nám tak podařilo navodit správnou předvánoční atmosféru.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek