Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Mikuláš ve školce 2021

Mikuláš ve školce

Na příchod Mikulášské družiny jsme se ve školce připravovali už týden předem. Ve třídě Motýlku vyrostlo „Peklíčko“ i „Nebíčko“. Děti si oba světy hezky vyzdobily a každý si mohl vybrat, kde si bude hrát, kde se cítí nejlépe. Společně jsme si pak hráli na andílky, kteří stoupají do nebe po nebeské cestě, bloudili jsme v andělské mlze a také jsme si uspořádali módní andělskou přehlídku spojenou s božskými tanečky. Čertům jsme vařili čertovský guláš, který každý dochutil svou tajnou přísadou. Protože se v našem „Peklíčku“ nebáli ani ti nejmenší, mohli jsme v pondělí 6. 12. přivítat vzácnou nebeskou i pekelnou návštěvu.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek | GDPR | Povinně zveřejňované informace

.:.