Úvodní stránka » Mateřská škola » Ekoškolka » Košt hub v Nivnici

Košt hub v Nivnici

Básně, písně i taneček, oživený hrou na klávesy/p.uč.Evičky/se podařil. Poděkování patří pořadatelům/p.Popelkové/ za květiny i cukrovinky.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek