Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Koledníčci zahájili.

Koledníčci zahájili.


Letos, tak jak již každoročně, zahájili malí koledníčci z MŠ koledování po naší obci. Jako první rozdávali radost ve firmě Kinoexport, kde na ně byli už náležitě připraveni. Po předání vlastnoručně vyrobených dárečků všem zaměstnancům si odnášeli opravdu bohatou výslužku. Děkujeme!

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek