Klub Mrňata

Maminky s dětmi se schází  každé pondělí od 14:30 do 15:30 v rámci adaptace na pozdější nástup do mateřské školy.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek