Úvodní stránka » Šk. družina » Aktuality ŠD » Jarní tvoření ve školní družině

Jarní tvoření ve školní družině.

I když jsme letos všichni spolu pohromadě v družině nestrávili tolik času jako v jiných letech, tak si myslím, že jsme toho stihli hodně. Na následujících fotografiích je příklad některých činností. 
(výroba domácí plastelíny, šablonky s originálním přírodním vzorem, výzdoba oken družiny, šití, kresba očí, oblíbené hraní s mega cihličkami, výroba čarodějnic a koček, hra s psychomotorickým padákem, malování bublinami, malování křídami, transformace obrazu Mondriana, enkaustika)

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

digitalizace

pulicita

Přístupnost webových stránek