Úvodní stránka » Mateřská škola » Aktuality MŠ » Jan  Ámos Komenský by měl radost

Jan  Ámos Komenský by měl radost.

Celý uplynulý týden se činnosti v MŠ zaměřovaly na  témata  „Březen – měsíc knihy“, „Den učitelů“, Jan Ámos Komenský… Děti si nosily své oblíbené knihy, paní učitelky z nich četly, společně si prohlížely ilustrace. Děti se dozvěděly, jak se o knihy starat, jak a kde se vyrábí, kde se knihy kupují a kde se také půjčují. Společně si vyrobily svou knihovničku. I ti nejmenší se podíleli na vzniku své vlastní knihy, do níž kreslili své ilustrace.                                                                                                                       

Vyvrcholením tohoto krásného tématu se stala návštěva místní knihovny, kde je už očekávala paní knihovnice PhDr. Irena Krejsová. Ta měla pro děti připravený krásný program – četby krátkých textů, hádanky, ukázky ilustrací, prohlížení připravených knih a nakonec se s nimi pustila i do dramatizace divadélka „O veliké řepě“. Děti byly nadšené a přesvědčené, že v blízké době naši knihovnu navštíví znovu, tentokrát v doprovodu svých rodičů nebo prarodičů.

Záleží jen na nás, na dospělých, jestli snahy MŠ a paní knihovnice o navázání vztahu s knihou a četbou zůstanou vyslyšeny či ne.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek