Úvodní stránka » Základní škola » Aktuality ZŠ » Informace pro rodiče - Usnesení vlády České republiky
  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona, které také zůstávají v provozu.
  • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.
  • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
  • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za spolupráci a zároveň se připojila s výzvou důsledného dodržování všech protiepidemických opatření. Protože jen při dobrém zvládnutí celé situace se co nejdříve vrátíme do školy.

Za dosavadní spolupráci Vás rodičů, žáků a nás paní učitelek Vám patří naše upřímné poděkování.

Za všechny zaměstnance organizace Vám přeji hodně sil do dalších dnů a hlavně pevné zdraví.

Píšková Petra

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

A proč název „Rozkvetlá škola“ , Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání (dále jen ŠVP pro ZV)? ...

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

plakat jpg

Přístupnost webových stránek